WORKSHOP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ VINYASA FLOW

WORKSHOP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ VINYASA FLOW
Φωτιά και Πάγος
by NIKO GEO
για δασκάλους γιόγκα και ενθουσιώδεις μαθητές
 


 
Φωτιά – Πάγος
Ήλιος – Φεγγάρι
Άγκνι – Νέκταρ
 
Αφυπνίστε τη φωτιά (Agni) της καρδιάς σας και θρέψτε με νέκταρ (Soma) τον εαυτό σας, σε αυτό το ολοήμερο εργαστήρι για δασκάλους και μαθητές. 
 
Η φωτιά έχει ενεργοποιητική επίδραση και οδηγεί σε ενδυνάμωση και άμεσο ψυχοσωματικό μετασχηματισμό. 
Το νέκταρ έχει καταπραυντική επίδραση και οδηγεί σε θρέψη μυών και αρθρώσεων με αυτο-φροντίδα. Σύμφωνα με το Νίκο, αμφότερα στοιχεία απαιτούνται όχι μόνο για την ενίσχυση της πρακτικής μας, αλλά και για την επίτευξη ισορροπίας στη ζωή μας.
 
Μάθετε πώς να αφυπνίζετε αυτές τις δυνάμεις μέσα σας με χρήση μούντρας, μάντρας, δημιουργικής άσανας, και πραναγιάμα. Όταν συνδεόμαστε με τις δυνάμεις της φωτιάς και του νέκταρ εντός μας, μπορούμε να μάθουμε να δημιουργούμε ένα εσωτερικό έδαφος αληθινής αυτοεκτίμησης, και μέσα από αυτή την εσωτερική αυτο-αξία έχουμε πιο υγιείς σχέσεις με τους άλλους γύρω μας. Και θυμηθείτε: Δεν μπορεί να υπάρξει μετασχηματισμός στον εξωτερικό κόσμο αν ο καθένας από εμάς δεν καταφέρει μετασχηματισμό εντός.
 

Σε αυτό το πρόγραμμα διάρκειας 5 ωρών συμπεριλαμβάνεται:
   
·       Δυναμικές (fire) και Δροσιστικές (ice) πρακτικές δημιουργικής και εμπνευσμένης vinyasa
·       Πρακτικές Πραναγιάμα (kapalabhati: αναπνοή φωτιάς και sitali: δροσιστική αναπνοή)
·       Εφαρμογές μούντρα (Shiva Linga, Prithvi k.a.)
·       Εμπνευσμένες ασκήσεις κίνησης και άσανες
·       Τεχνικές διαλογισμού

 
Agni Fire Flow (2.5hrs) - Μια δυναμικά αναζωογονητική πρακτική backbends και αναστροφών, με χρήση μάντρας, μούντρας και πραναγιάμα που δοκιμάζει τα όρια του μυαλού και του σώματος, για να αυξήσει τη ζωτικότητα, να καθαρίσει το μυαλό και να πυρακτώσει τη φλόγα της καρδιάς. Agni είναι η δύναμη της φωτιάς που ξυπνάει, σφυρηλατεί και μετασχηματίζει τον γιόγκι. 
 
Soma Nectar Flow (2.5hrs) - Μια ζουμερή ροή ανοίγματος ισχίων με μάντρα και διαλογισμό για να καλλιεργηθεί η αυτο-αποδοχή και η εσωτερική γαλήνη. Η αλχημεία της γιόγκα κατέχει το βασικό υπόβαθρο της εναρμόνισης των σεληνιακών και ηλιακών ενεργειών στο εσωτερικό ενός ατόμου. Soma είναι η δύναμη του φεγγαριού που θρέφει καταπραυντικά το σώμα και την ψυχή του γιόγκι.
 
Μεταμορφώστε το φόβο σας σε δύναμη, φωτίστε το όραμα της καρδιάς με εργαλεία έκφρασης της προσωπικής σας δημιουργικής αλήθειας, και μάθετε πως να πορεύεστε στη ζωή με αυτοπεποίθηση, ελευθερία και πρωτοτυπία

 

Ο Niko Geo είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος δάσκαλος γιόγκα, αφηγητής ιστοριών, ομιλητής σε στούντιο, συνέδρια και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, ιδιοκτήτης της Hot Yoga Athens και ο ιδρυτής του Agni School of Yoga εκπαίδευσης δασκάλων. Μοιράζει τώρα το χρόνο του ανάμεσα σε Λονδίνο και Αθήνα. Ο Niko ανήκει στη γενιά των νέων ταλαντούχων δασκάλων, διαμορφώνοντας το μέλλον της γιόγκα παγκοσμίως και είναι αφοσιωμένος στο όραμά του, να συμβάλει στην ανάφλεξη της αλχημείας της γιόγκα για μια ζωή βιώσιμης πρακτικής και μετασχηματισμού για όλους.

 
 
 
 
Σάββατο 16/12 17:00 – 19:30
Κυριακή   17/12 11:00 – 13:30
Κόστος συμμετοχής 50 €,  το ένα 30 €  
 
Δηλώσεις συμμετοχής στο 2610 000867 & 6936772036
 
 
2 DAY CREATIVE VINYASA FLOW WORKSHOP
Fire and Ice
by NIKO GEO
For teachers and enthousiastic yoga students
 

Fire – Ice
Sun – Moon
Agni - Nectar
 
Awaken your hearts inner fire (Agni) and nourish yourself with nectar (soma), in this daylong workshop for teachers and students.
 
Fire is energising and leads to strengthening and to immediate psychosomatic transformation.
Nectar soothes and leads nourishment of muscles and joints with self-care.
According to Niko, both elements are necessary not only to better our yogic practices but also to help us achieve balance in our daily lives.
 
Learn how to invoke and harness these powers within you, through the use of mudras, mantras, creative asana and pranayama. When we connect to the powers of fire and nectar within, we learn how to create an inner space of true self-respect, and through this self-worth, we achieve healthier relationships with those around us. Remember: There can be no true transformation in the outside world, if first we don't achieve it in the realms within.
 
This 5 hour long workshop includes:
 
·       Dynamic (fire) and Cooling (ice) practices of dynamic and creative vinyasa
·       Pranayama practices (Kapalabhati: breath of fire and Sitali: cooling breath)
·       Mudra applications (Shiva Linga, Prithvi etc.)
·       Inspired movement exercises and asanas
·       Meditation techniques 

 
Agni Fire Flow (2.5hrs) – A dynamically energising practice of backbends and inversions, with the use of mantras, mudras and pranayama that tests the limits of body and mind to increase vitality, clear the mind and ignite the fire of the heart. Agni is the power of the fire that awakens, forges and transforms the yogi.
 
Soma Nectar Flow (2.5hrs) – A juicy hip opening flow with mantras and pranayama to cultivate self-acceptance and inner serenity The alchemy of yoga holds the secret of the harmonisation of the two opposite forces, fire and ice, sun and moon, Ha and Tha, within the psyche of each one of us. Soma is the power of the moon that nourishes the body and soul of the yogi.
 
‘Transform your fear into power, illuminate your heart’s vision with tools of expression of your personal creative truth, and learn how to live life with confidence, freedom and originality’
 
Niko Geo is a world acclaimed yoga teacher, story teller, public speaker in studios, conference and festivals around the world, owner of Hot Yoga Athens and founder of Agni School of Yoga teacher training. He spends his time between London and Athens. Niko belongs to the generation of young talented teachers, shaping the future of yoga worldwide and is deeply devoted to his vision to contribute in the awakening of a free loving spirit within us that will stop the division and will unite us all.
 
 
 
 
Saturday 16/12 17:00 – 19:30
Sunday    17/12 11:00 – 13:30
Reserveation for the workshop 50 €,  each one  30 €  
 
Reserve your place on  2610 000867 & 6936772036