Εργαστήρια προσωπικής ανάπτυξης και αυτογνωσίας

Βιωματικά εργαστήρια προσωπικής ανάπτυξης και αυτογνωσίας
 
    Τα εργαστήρια αυτά απευθύνονται σε ενήλικες και έχουν χαρακτήρα ψυχοεκπαιδευτικό. Πρόκειται για κλειστές ομάδες με στόχο την προσωπική ανάπτυξη και αυτογνωσία των συμμετεχόντων μέσα από την προσέγγιση θεμάτων που αφορούν συγκεκριμένα ζητήματα ψυχολογίας, επικοινωνίας, σχέσεων και γενικότερα υπαρξιακής αναζήτησης.
Ο όρος «βιωματικά» παραπέμπει στον τρόπο και τη μεθοδολογία που ακολουθείται. Πιο συγκεκριμένα, τα εργαστήρια αυτά στηρίζονται στην ενεργητική συμμετοχή και αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας μέσα από τεχνικές, όπως ο διάλογος, το μοίρασμα, η επικοινωνία εμπειριών και η ανατροφοδότηση. Στόχος είναι – σε κάθε θέμα – τα άτομα να έλθουν σε επαφή με τον εαυτό τους και με τους άλλους μέσα στο ασφαλές περιβάλλον της ομάδας, ώστε αυτή την εμπειρία να μπορούν να τη χρησιμοποιούν και στα λοιπά περιβάλλοντα με τα οποία αλληλεπιδρούν.
Περιλαμβάνουν τρεις κύκλους κλειστών ομάδων με διαφορετικές θεματικές η καθεμία. Ο κάθε κύκλος επίσης αγγίζει συγκεκριμένα ζητήματα. Οι συμμετέχοντες έχουν την επιλογή να παρακολουθήσουν όσους κύκλους επιθυμούν. Ουσιαστικά κάθε κύκλος αποτελεί μία συνέχεια του προηγούμενου.
Η διαδικασία στηρίζεται στη θεωρία και μεθοδολογία της ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης Gestalt. Βασική αρχή της Gestalt είναι ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και διαφορετικός. Στόχος είναι να ανακαλύψει και να αποδεχτεί αυτή τη μοναδικότητα σε ένας συνεχές προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης, όπου στόχος είναι η εύρεση και διατήρηση του προσωπικού νοήματος πάντα σε σχέση με το εκάστοτε πλαίσιο. Η λέξη «κλειδί» είναι η επίγνωση. Η Gestalt, λοιπόν, αποτελεί τη διασταύρωση της ψυχανάλυσης, των ψυχοσωματικών θεραπειών(Reich), του ψυχοδράματος, των υπαρξιστικών προσεγγίσεων και των Ανατολικών φιλοσοφιών. Ως εκ τούτου χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό τεχνικών.
    
Πρόγραμμα Ομάδων
 
1ος κύκλος: «Συναισθήματα – Διαχείριση συναισθημάτων (Οκτώβριος – Δεκέμβριος): Η κεντρική ιδέα αυτή της θεματικής είναι τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα είναι οι «οδηγοί» στη ζωή μας καθώς μας ενημερώνουν για τον αντίκτυπο που έχει για μας μία συγκεκριμένη κατάσταση και μας καθοδηγούν σχετικά με τη δράση μας σε σχέση με αυτή. Ωστόσο η συναισθηματική μας νοημοσύνη συχνά εμφανίζεται μπλοκαρισμένη. Επομένως στόχος αυτής της θεματικής είναι οι συμμετέχοντες να ασκηθούν στην αναγνώριση των συναισθημάτων τους και να πειραματιστούν στο να τα εκφράζουν και να τα επικοινωνούν με τον κατάλληλο κάθε φορά τρόπο, ώστε να μάθουν να ζουν συμφιλιωμένοι με αυτά σε «ένα διάλογο εμπιστοσύνης μαζί τους» (S. Ginger). Σε αυτό τον κύκλο περιλαμβάνονται οι εξής ενότητες:
• Επίγνωση: Σκέψεις – αισθήσεις – συναισθήματα (Οκτώβριος)
• Θυμός (Νοέμβριος)
• Με ακούω – με βλέπω: Διαχείριση συναισθημάτων (Δεκέμβριος)
                   
2ος Κύκλος: «Εγώ και οι άλλοι»: Ο άνθρωπος αποτελεί «κοινωνικό ον» και ως εκ τούτου επικοινωνεί, συνδιαλέγεται και αλληλεπιδρά με τους άλλους. Αυτή όμως η συναλλαγή επηρεάζεται και διαμορφώνεται από την επαφή με τον εαυτό. Λαμβάνοντας υπόψη, λοιπόν αυτή την αλήθεια, σε αυτό τον κύκλο θα εστιάσουμε στο πως μπορούμε να έχουμε μία ουσιαστική επικοινωνία και μια διαλογική σχέση με τους άλλους καθώς και στα εμπόδια που παρεισφρέουν στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Για το σκοπό αυτό έχουν επιλεγεί οι επιμέρους θεματικές:
• Διάλογος και επικοινωνία (Ιανουάριος)
• Εμπόδια στην επαφή Ι (Φεβρουάριος)
• Εμπόδια στην επαφή ΙΙ (Μάρτιος)
 
3ος Κύκλος: «Η επαφή μου με τον κόσμο» : Το άτομο από την πρώτη στιγμή της έλευσης του στον κόσμο βρίσκεται σε αέναη αλληλεπίδραση με το περιβάλλον μέσα από το σώμα, τις αισθήσεις, το παιχνίδι, τον πειραματισμό, τις φαντασιώσεις, τα αντικείμενα και τη λεκτική επικοινωνία. Η ποιότητα αυτής της επαφής θα επηρεάσει τον τρόπο που αργότερα – ως ενήλικας - θα βλέπει και θα αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τον κόσμο. Μέσω αυτής, θα διαμορφωθεί η εικόνα του εαυτού και η θέση του μέσα στο περιβάλλον. Έτσι, λοιπόν σε αυτή τη θεματική θα διερευνήσουμε αυτές τις ποιότητες και αυτές τις αλληλεπιδράσεις με στόχο οι συμμετέχοντες να διευρύνουν την επίγνωση τους σε σχέση με τον εαυτό ώστε να εμπλουτίσουν το εύρος των επιλογών τους για ένα πιο υγιές «σχετίζεσθαι» με τον κόσμο. Για τον σκοπό αυτό περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότητες:
• Αυτοεκτίμηση (Απρίλιος)
• Το όριο ως σημείο συνάντησης του εαυτού με τον κόσμο (Μάιος)
• Η έννοια της σύγκρουσης – Διαφορετικότητα (Ιούνιος)
 
Συντονίστρια: Τσαούση Αγγελική, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια.

Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου. Έχει εκπαιδευτεί στην ψυχοθεραπευτική μέθοδο της Gestalt στο Gestalt Foundation (4ετές πρόγραμμα μετεκπαίδευσης), στην αποκατάσταση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και στην αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιού & εφήβου: Ελληνική Κλίμακα Νοημοσύνης WISC-III. Εργάζεται ιδιωτικά ως ψυχοθεραπεύτρια ενηλίκων, εφήβων και παιδιών στο Κιάτο Κορινθίας και ως συντονίστρια ομάδων για ενήλικες καθώς και δημιουργικών εργαστηρίων για παιδιά. Στο παρελθόν έχει υπάρξει εκπαιδεύτρια στις Σχολές Γονέων του νομού Κορινθίας (Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης) καθώς και ως Σύμβουλος – Ψυχολόγος στο Κέντρο Στήριξης Οικογένειας Κορίνθου
(Πρόγραμμα Άλκηστις – Equal).