international_yoga_day

International Yoga day

Η Γιόγκα είναι η αρχαία παράδοση της Ινδίας και είναι κάτι περισσότερο από μια φυσική δραστηριότητα. Η γιόγκα είναι ουσιαστικά μια πνευματική πειθαρχία που βασίζεται στη λεπτή επιστήμη, η οποία επικεντρώνεται στην επίτευξη αρμονίας μεταξύ μυαλού και σώματος. Η λέξη «Γιόγκα» προέρχεται από τη σανσκριτική ρίζα «Yuj», που σημαίνει «να ενώσεις» ή «να ζυγίσεις» ή «να ενώσουμε». Τα …