Τιμές

Εμείς στο Hatha Yoga & Pilates Studio  έχοντας πλήρη επίγνωση της δύσκολης για όλους μας οικονομικής περιόδου που διανύουμε κρατήσαμε χαμηλό το επίπεδο των τιμών μας. Η πρόθεση μας είναι να προσφέρουμε όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές για όλα τα μαθήματα έτσι ώστε η πρόσβαση στη πρακτική της Yoga και του Pilates που είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη σε περιόδους άγχους και έντασης να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο προσιτή για όσους ενδιαφέρονται.

Για να καταφέρουμε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο το κόστος δημιουργήσαμε Πακέτα Μαθημάτων με 3 μήνες, 6 μήνες και 12 μήνες. Όσο μεγαλύτερη διάρκεια έχει το κάθε πακέτο τόσο μικρότερο είναι το κόστος ανά μήνα.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθέιτε.