Εκφραστική γραφή και αυτογνωσία

«Η γραφή είναι ένας τρόπος να πεις πράγματα που δεν μπορείς να πεις».


Εδώ και χρόνια η δημιουργική γραφή εφαρμόζεται στα νοσοκομεία και στα κέντρα φροντίδας του εξωτερικού. Οι ασθενείς μέσα από τεχνικές καιδραστηριότητες  δημιουργικής γραφής αύξησαν την ευαισθητοποίησή τους και την ικανότητα έκφρασης σοβαρών θεμάτων στα οποία έπρεπε να δοθεί έμφαση, καθώς επίσης πήραν την ικανοποίηση της δημιουργικής έκφρασης και της εξερεύνησης των γραπτών τους.

Αποδείχτηκε πως ορισμένοι τρόποι γραφής ήταν ωφέλιμοι στην υγειονομική περίθαλψη για άτομα που δεν γνωρίζουν τι τους απασχολεί αλλά και για αυτούς που γνωρίζουν και δυσκολεύονται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους ή τις σκέψεις τους. Ως συμπλήρωμα στην επιστήμη της ιατρικής και  στη φροντίδα, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι τέχνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο πρόληψης αλλά και ανάκαμψης της υγείας.

Η συγγραφή αλλά και η ανάγνωση των κειμένων είναι σημαντικές διαδικασίες για την κατανόηση και τη βελτίωση του εαυτού. Το άτομο επανατοποθετεί τον εαυτό του, ανασύρει θαμμένο ή κρυμμένο υλικό, συνδέει το παρελθόν με το παρόν αλλά και τον παρελθόντα εαυτό του με αυτόν που είναι στο παρόν.Το άτομο αποκτά πρόσβαση σε άγνωστα σημεία του εαυτού, μαθαίνει να διακρίνει τον συνειδητό και ασυνείδητο νου καθώς και τα ασυνείδητα κίνητρα και συναισθήματα του που θα αναγνωριστούν, θα μελετηθούν και θα ερμηνευτούν.

Η γραφή μπορεί να βοηθήσει στο να κατανοήσουμε καλύτερα  τον  εαυτό  μας  αλλά  και  κατ’  επέκταση  να  επικοινωνούμε  πιο αποτελεσματικά με τους άλλους. Η γραφή είναι ο δρόμος προς την αυτογνωσία και την προσωπική μας ανάπτυξη αλλά και προς την ανακούφιση και εκτόνωση συναισθημάτων και σκέψεων που προκαλούν δυσφορία.

Η εκφραστική γραφή αφορά προσωπικά βιώματα του ατόμου που  γράφει.  Βιώματα  που  μπορούν  να  γραφτούν  με  φαντασία  και  τεχνικές που δεν απαιτούν ταλέντο ή γνώσεις για το πώς συντάσσεται ένα λογοτεχνικό κείμενο. Το άτομο που γράφει είναι ελεύθερο να γράψει αυτό που νοιώθει ή σκέφτεται χωρίς να δίνει σημασία στη σύνταξη, στον διαχωρισμό παραγράφων, στην ορθογραφία ή ακόμα και στα σημεία στίξης.

Ο Bolton μας παρουσιάζει τον άνθρωπο ως ένα σπίτι με κήπο όπου η γραφή τον βοηθάει να ξεκλειδώσει πόρτες, που θα τον διευκολύνουν στη ζωή και την  εργασία  του,  να  ανοίξει  παράθυρα  και  να  βρει  κρυμμένους  κήπους  που χρειάζονται φροντίδα και δουλειά.  Βλέπει  τη δημιουργική  γραφή ως το εργαλείο που αναπτύσσει  τον αυτοσεβασμό, την  αίσθηση ευθύνης, τη γενναιοδωρία και τις κοινωνικές  σχέσεις.

Οι συνεδρίες της εκφραστικής γραφής γίνονται είτε ατομικά είτε ομαδικά Δευτέρα 16.00-17.30