Βασικές αρχές

Το Pilates διακρίνεται από τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε ο θεμελιωτής του,J.Pilates και το κάνουν να ξεχωρίζει από τα άλλα συστήματα εκγύμνασης.

Αναπνοή
Η πλήρης εισπνοή και εκπνοή είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πρακτικής του Pilates. Η βαθειά εισπνοή και ολοκληρωμένη εκπνοή οξυγονώνει τους μυς και μειώνει την ένταση στο λαιμό και τους ώμους.
Ο J.Pilates πίστευε πως η σωστή κυκλοφορία του αίματος μπορεί να ξυπνήσει όλα τα κύτταρα στο σώμα και να τα “καθαρίσει” από την κούραση και ότι άλλο επιβλαβές. Για να γίνει αυτό χρειάζεται το οξυγόνο που εισέρχεται στον οργανισμό μέσο της αναπνοής.
ΟJ.Pilatesέλεγε: “Ακόμα και αν δεν ακούτε καμία άλλη από τις οδηγίες μου μάθετε να αναπνέεται σωστά.”

Εστίαση
Όπως υποστήριζε και ο J.Pilates, το κέντρο του σώματος (το“PowerHouse”), είναι η κεντρική πηγή ενέργειας. Είναι σημαντικό να χτίσουμε ένα δυνατό κέντρο ώστε το σώμα να στηρίζεται σωστά στην καθημερινότητα.

Συγκέντρωση
Με τοPilatesμαθαίνουμε να συγκεντρωνόμαστε σε αυτό που κάνουμε. Η άσκηση πρέπει να γίνεται με επίγνωση, “κάνω” και “είμαι”.Hκαθοδήγηση του δασκάλου, για την σωστή εκτέλεση των τεχνικών και τον ρυθμό αναπνοής, απαιτούν να είμαστε συγκεντρωμένοι, αφού από αυτό καθορίζεται το αποτέλεσμα.

Έλεγχος
Ο J.Pilates εξέλιξε ένα σύστημα εκγύμνασης, βασισμένο στην αρχή πως το σώμα πρέπει να ασκείται ενεργά και να ελέγχεται μέσα από την πειθαρχεία των κινήσεων. Αυτό σήμαινε για τον ίδιο καμία άσκοπη ή ανεξέλεγκτη κίνηση.

Ακρίβεια
Οι πρακτικοί επιβεβαιώνουν πως κάθε κίνηση στη μέθοδο Pilates έχει ένα σκοπό. Κάθε οδηγία θεωρείται ζωτικής σημασίας για την συνολική επιτυχία. Στόχος είναι η ακρίβεια των κινήσεων, να γίνει δεύτερη φύση για τον άνθρωπο και να την μεταφέρει στην καθημερινότητά του, έτσι ώστε να κινείται με χάρη και οικονομία ενέργειας.
Εδώ, ο ρόλος του δασκάλου είναι να προσαρμόσει την άσκηση στις ανάγκες και τις δυνατότητες του μαθητευόμενου.

Ροή ή Αποδοτικότητα της Κίνησης
Μόλις επιτευχθεί η ακρίβεια στην εκτέλεση των κινήσεων, οι ασκήσεις θα πρέπει να ρέουν η μία μέσα στην άλλη, προκειμένου να χτίσουν ένα δυνατό και ανθεκτικό σώμα.

Ελαστικότητα
Το Pilates αυξάνει την ευλυγισία του σώματος και ιδιαίτερα των άκρων. Ενεργοποιώντας, ελέγχοντας την πηγή δύναμής μας και αναπνέοντας σωστά, τα άκρα παραμένουν χαλαρά και ευλύγιστα χωρίς εντάσεις, αλλά με το μέγιστο της έκτασης, της κίνησής και της ελαστικότητάς τους.