” Όταν η Αναπνοή είναι άρρυθμη, ο νους είναι διάχυτος.
  Όταν η αναπνοή είναι ρυθμική, είναι ήρεμος και ο νους. “

                                                ~ Hatha Yoga Pradipika

Η πραναγυάμα δεν είναι απλά ασκήσεις αναπνοής.
Οι παλαιές τεχνικές τροφοδοτούν τα κρυφά ρεύματα ενέργειας μέσα μας.
Ο νους μας δεν είναι ήρεμος αφού συνέχεια αναλύει τις εξωτερικές πληροφορίες.
Μας φαίνεται πως δεν μπορούμε να ελέγχουμε τις σκέψεις μας.
Όταν δεν συγκεντρωνόμαστε στην αναπνοή μας αυτή είναι άρρυθμη και οι αιτίες των διαταραχών είναι τόσο εξωτερικές (θερμοκρασία, διατροφή) όσο και εσωτερικές (διάθεση, σκέψεις που μας αποσχολούν).

Η γιόγκα μας διδάσκει να κυριαρχούμε στην αναπνοή μας για να ελέγχουμε τις διαταραχές του νου μας.

Αυτή η τεχνική ονομάζεται Πραναγυάμα.